Tạm ngừng giao dịch đến mùng 6 , anh em nhé , bank treo chuyển tiền không đi 

____________________

- Chobitcoinsaigon.com đã được đóng bảo hiểm MMO4ME $500.00 , ID: exbtce2018 (Chúng tôi không giao dịch qua Facebook , Skype , Telegram) >>chobitcoinsaigon.com mở 6hAM - 23hPM hằng ngày , >> Zalo admin: 0989 705 461

"Có bán ra số lượng lớn giá thỏa thuận"

Tin tức
KIM TẶNG CHO ANH EM THỢ MỎ ĐÀO COIN THAM KHẢO - NHỮNG MỐC COIN MÌNH CHỐT LỜI (30/09/2019)

2019-09-30 06:49:34

@BITCOIN (+- $10) $8503 $8272 $8098 $7860 $7722   @ETHEREUM (+- $1) $179.89 $174.55 $171.46 $165.28 $162.19

KIM TẶNG CHO ANH EM THỢ MỎ ĐÀO COIN THAM KHẢO - NHỮNG MỐC COIN MÌNH CHỐT LỜI (19/09/2019)

2019-09-19 07:11:54

@BITCOIN (+- $10) $10385 $10299 $10248 $10147 $10096   @ETHEREUM (+- $1) $216.8 $213.8 $208 $205 $199.98

KIM TẶNG CHO ANH EM THỢ MỎ ĐÀO COIN THAM KHẢO - NHỮNG MỐC COIN MÌNH CHỐT LỜI (14/09/2019)

2019-09-14 21:32:34

@BITCOIN (+- $10) $10584 $10442 $10358 $10188 $10104 $9962   @ETHEREUM (+- $1) $189 $185.7 $183.2 $180 $178.9 $175.37

KIM TẶNG CHO ANH EM THỢ MỎ ĐÀO COIN THAM KHẢO - NHỮNG MỐC COIN MÌNH CHỐT LỜI (11/09/2019)

2019-09-11 08:03:02

@BITCOIN (+- $10) $10560 $10327 $10189 $9913 $9775 $9542   @ETHEREUM (+- $1) $185.9 $182.2 $180 $175.6 $173.4 $169.8