Đăng nhập

Tên Miền Cũ 2016
www.mua-bitcoin.com

0989.705.461 (Zalo)
Zalo 0nline: (3h - 23h)

Hỗ Trợ Trực Tuyến 24x7/365 www.kimbtc.com

Ví Cứng Ledger Nano S Trữ Lạnh
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Gửi Nhận Thời Gian
 BUY
 0.2 VCB
24,651,190
6 giờ trước
 SELL
 5.91 ETH
23,296,699
7 giờ trước
 BUY
 0.09986853 VCB
12,296,262
7 giờ trước
 SELL
 0.5 LTC
912,653
8 giờ trước
 BUY
 0.0998566 VCB
12,333,161
8 giờ trước
 SELL
 0.5 ETH
1,973,044
9 giờ trước
 SELL
 2 ETH
7,937,209
10 giờ trước
 SELL
 8 ETH
31,776,616
11 giờ trước
 SELL
 2 ETH
7,922,393
11 giờ trước
 SELL
 0.05 BTC
6,079,336
11 giờ trước
 SELL
 0.87 ETH
3,470,229
14 giờ trước
 SELL
 6 ETH
23,786,145
15 giờ trước
 SELL
 0.103 BTC
12,516,249
16 giờ trước
 SELL
 0.1 BTC
12,140,197
16 giờ trước
 SELL
 0.08768 BTC
10,700,490
16 giờ trước
 SELL
 4 ETH
15,375,690
17 giờ trước
 SELL
 1 ETH
3,863,452
18 giờ trước
 SELL
 0.963636 ETH
3,721,393
18 giờ trước
 SELL
 1 ETH
3,854,385
18 giờ trước
 SELL
 2.15259317 ETH
8,291,918
18 giờ trước
 SELL
 2 ETH
7,686,450
17-04-2019
 BUY
 5 VCB
19,580,920
17-04-2019
 SELL
 15 ETC
2,093,768
17-04-2019
 SELL
 1 ETH
3,839,737
17-04-2019
 SELL
 0.36 BTC
43,370,476
17-04-2019
 SELL
 1805.3 USDT
42,063,490
17-04-2019
 SELL
 0.12 BTC
14,424,008
17-04-2019
 SELL
 873 USDT
20,340,900
17-04-2019
 SELL
 0.221 BTC
26,497,505
17-04-2019
 SELL
 0.09 BTC
10,825,740
17-04-2019
 SELL
 61.958879 XMR
95,442,820
17-04-2019
 BUY
 11 VCB
42,911,880
17-04-2019
 BUY
 12.75 VCB
49,817,004
17-04-2019
 SELL
 164.186 USDT
3,825,533
17-04-2019
 SELL
 0.7 ETH
2,698,326
17-04-2019
 SELL
 800 USDT
18,640,000
17-04-2019
 SELL
 0.99 ETH
3,814,589
17-04-2019
 BUY
 14 VCB
54,876,402
17-04-2019
Đánh giá dịch vụ
098.xxxx.108
17 giờ trước
ok
098.xxxx.108
17-04-2019
gọn lẹ uy tín
097.xxxx.858
17-04-2019
NHANH
036.xxxx.281
17-04-2019
nhanh
090.xxxx.280
16-04-2019
Good
098.xxxx.898
16-04-2019
good
090.xxxx.088
16-04-2019
goood