Kiến thức căn bản

Lưu ý: [ Update firmware 1.4.2 cho Ledger Nano S] tuyệt đối ko dùng Win 7 trở về trước. 

Lưu ý: [ Update firmware 1.4.2 cho Ledger Nano S] tuyệt đối ko dùng Win 7 trở về trước. 
Bản 1.4.2 mang nhiều tính năng bảo mật chống quay lén bằng cách Random các số PIN hiển thị lần đầu thay vì mặc định là số 5, ....