Kiến thức căn bản

Làm thế nào để cập nhật phiên bản Firmware Ledman Nano S MCU?

Nếu bạn thấy thông báo sau “Phần mềm MCU đã lỗi thời” trên màn hình thiết bị của bạn, hãy làm theo các bước tiếp theo để cập nhật. Hãy để ứng dụng Ledger Manager mở và ngắt kết nối Ledger Nano S.

Bây giờ, kết nối lại Ledger Nano S bằng cáp USB nhưng trước khi nhấn nút trái (nút gần cổng USB) và giữ trong 5 giây (sau khi kết nối nó với máy tính). Phần mềm Ledger Nano S MUC của bạn sẽ cập nhật ngay bây giờ. Không nhấn bất kỳ nút nào, chỉ cần đợi cho đến khi cập nhật chương trình cơ sở MCU. Sau khi cập nhật thiết bị, bạn có thể truy cập ví của mình bằng cách nhập mã PIN. Lưu ý: Sẽ chỉ có cài đặt. Bạn sẽ phải cài đặt lại ứng dụng. Xin chúc mừng! Bạn đã cập nhật thành công phiên bản phần mềm Ledger Nano S và phiên bản MCU.